Vi udfører alle former for tagkviste tilpasset de aktuelle byggeprojekter.
velkommen til
Vi udfører alle former for tagkviste tilpasset de aktuelle byggeprojekter.
velkommen til
Vi udfører alle former for tagkviste tilpasset de aktuelle byggeprojekter.
velkommen til
Vi udfører alle former for tagkviste tilpasset de aktuelle byggeprojekter.
velkommen til

Rådgivning/vilkår

Rådgivning

Det kan være valg af kvisttype i forhold til helhedsindtrykket af huset / facaden. Det rigtige valg er et samspil mellem husets oprindelige arkitektur - evt. den nye byggestil eller kravene til funktionalitet og pris.

Vestkvisten ligger stor vægt på ordrebehandlingen således, at alle ønsker til kvistens udseende bliver aftalt inden produktionen opstartes.

Som bilag til ordrebekræftigelse udarbejdes derfor tegninger tilpasset det aktuelle projekt til hver enkel kvistopgave.

Opmåling

Vestkvisten kan være behjælpelig med opmåling af eksist. forhold i forbindelse med renoveringsopgaver efter aftale.

Konstruktioner

Vestkvisten udfører sine kviste med ventilerede konstruktioner med godkendte opbygninger for klimaskærm som f.eks. Tegl-, træ-, zink- og kobberbeklædninger.

Nye krav til konstruktioners U-værdier

Tagkviste fra Vestkvisten udføres ifølge gældende energikrav.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Standardvilkår

Vestkvisten er en ordreproducerende virksomhed som udfører færdigkviste.

Montage af tagkviste skal udføres nøje jf. Vestkvistens standard montagevejledning. Vestkvisten kan efter
aftale forestå montage eller deltage med konsulent efter aftale.

Lægtning for tagbelægning og evt. undertag skal være udført før montering kan udføres.

Hvis ikke andet aftales skal vinduer / døre i kviste monteres glat med udv. zink- el. kobberbeklædninger.

Tilladelser herunder myndighedsgodkendelser skal indhentes af kunden.

Såfremt der skulle være anledning til reklamation mod det leverede produkt skal der rettes henvendelse til
Vestkvisten før montage opstartes.

Vestkvisten forbeholder sig ret til, at tilbagekalde leverancen for udbedring af skade også selvom dette vil
medføre forsinkelse på det aktuelle projekt. Udgifter i forbindelse hermed er Vestkvisten uvedkommende.

Såfremt kunden ikke kan aftage kvistene til aftalt tid forbeholder Vestkvisten sig ret til betaling jf. termin i
ordrebekræftelsen.

Vestkvisten forbeholder sig ret konstruktive ændringer således, at en given projektbeskrivelse kan ændres
til vores standardopbygning udført og tilpasset med udseende som projektet kræver.

Der ydes 5 års leverandørgaranti.

Om os

Kontaktinformationer

Toldhusvej 12
DK-6900 Skjern
Tel. +45 27 22 90 59
CVR: 42887447

Medlem af

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.